Het VARiantenmodel

Welke positie heeft uw VAR in de organisatie?
Beantwoord de 11 vragen en ontdek waar uw VAR in het VARiantenmodel staat.

Introductie

De VAR (Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad) is inmiddels een onmisbaar orgaan binnen Nederlandse zorgorganisaties. Elke VAR bewandelt een eigen ontwikkeltraject waarbij de rol in de organisatie groeit.

Het VARiantenmodel geeft een beeld in de ontwikkeling en ambitie van de VAR. Door de vragenlijst in te vullen ontstaat inzicht in welke VARiant het meest van toepassing is op uw VAR.

Om het model verder aan te scherpen ontvangen wij graag uw reactie.

In cijfers

Totaal aantal keer ingevuld

271

Door aantal organisaties

89

Gemiddelde VARiant

partner

Veel gestelde vragen?

Wat is een VAR?

Wat is een VAR?

Een Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad (VAR) is een middel om shared governance (zeggenschap) met betrekking tot verpleegkundige en verzorgende (beroeps)ontwikkelingen in de praktijk vorm te geven. De focusgebieden van de VAR zijn terug te brengen tot drie aspecten, namelijk de relatie met de beroepsgroep, de relatie met de stakeholders in de organisatie en de invloed op het zorgbeleid. Daarnaast vormen de eigen ontwikkeling van de VAR en adviseren belangrijke aandachtsgebieden.

Wat is het VARiantenmodel?

Wat is het VARiantenmodel?

In de praktijk zijn verschillende typen VAR´s te zien. De verschillende ontwikkelingsstadia van VAR´s zijn ondergebracht in het VARiantenmodel. Dit model is een hulpmiddel en kan helpen om positie en ambitie van de VAR te bepalen.

Wat zijn belangrijke stakeholders voor een VAR binnen de organisatie?

Wat zijn belangrijke stakeholders voor een VAR binnen de organisatie?

Voor de VAR is het belangrijk om samen te werken met stakeholders binnen de organisatie. Met stakeholders bedoelen we:

    Afdelingen die bijdragen aan de uitoefening / ontwikkeling van het verpleegkundig en verzorgend beroep binnen de organisatie (o.a. afdeling opleiding, P&O en stafbureau). disciplines die nauw samenwerken met verpleging en verzorging (o.a. medici en paramedici). disciplines die faciliterend / besluitvormend zijn (o.a. Raad van Bestuur en het management). andere adviesorganen (o.a. cliëntenraad en OR).

Interessante links

Voor trainingen en nieuws
www.cczorgadviseurs.nl

Voor nieuws en kennis
www.venvn.nl

VAR-voorzittersnetwerk
www.linkedin.com